PROJEKTY

INCENTIVNÍ PROGRAM

Tento program (služební cesta, zájezd) je připravený exkluzivně pro určitého zákazníka (firma, profesní či zájmová organizace) nebo cílovou skupinu subjektů shodného zaměření (lékaři, pracovníci ve strojírenství, úřady, daňoví poradci atd.). Incentivní akce v sobě většinou zahrnuje prvky účinného marketingu i charakter motivační (např. odměna pro zaměstnance či obchodní partnery).

Základním principem pro účastníky je nabídka atraktivní programu v tuzemsku a v zahraničí.
Naším cílem je nabídnout skutečně komplexní a profesionální servis na poli incentivní turistiky.

Incentivní pobyty - motivační zájezdy pro zaměstnance a business partnery, team building, semináře, odborné kurzy, školení, prezentace atd. South Africa (Sun city, Cape Town, Johanesburg ), Madagascar, Seychelles, Quatar, UAE, South Korea ( Soul ), Taiwan, Australia, New Zealand, Great Britain ( London ), Canada ( Toronto )

Veškeré služby, poskytované naši společností (včetně zajištění pobytů), jsou vždy v souladu s daňovou legislativou státu, ze kterého pochází naši obchodní partneři. Náš pracovní tým má vlastní poradce na danou problematiku tudíž každá akce, pobyt, program podléhá podrobné analýze. Samozřejmostí je řádná smlouva, která obsahuje všechny dílčí části akce s přesnou definicí.


PROJECT - EDUCATION TRAINING

Připravujeme zakázkové vzdělávací programy a odborné kurzy podle specifických potřeb a požadavků jednotlivých společností. Díky našim odborným znalostem jsme schopni ušít vzdělávací program
Vaší společnosti na míru.

Nabízíme Vám zaměřit se:
- změnu organizační struktury a transformaci
- formulování vize a poslání Vaší společnosti
- zlepšování komunikace v celé organizaci
- vstup na nové trhy
- vytváření nové strategie společnosti
- zvyšování kvality vedoucích pracovníků

Naše programy jsou koncipovány tak, aby účastníci byli v konečné fázi schopni vypracovat strategii
a akční plány, které jsou vhodné pro realizaci v praxi. Základní princip, který při výuce využíváme,
je spojení teorie s praxí. Používáme interaktivní metody, skupinové diskuse, projekty, simulace,
případové studie a osobní konzultace. Lektorský tým pro přípravu zakázkových vzdělávacích programů
tvoří zkušení externí odborníci - specialisté, kteří při výuce využívají nejen svých akademických znalostí,
ale také poznatků ze své vlastní praxe.

PROJEKT ROKU
EDUCATION TRAINING SEYCHELLES

Období: říjen – listopad
Délka kurzu: 1týden
Místo konání: Victoria, Mahé, Seychelles
Doprava: letecká
Ubytování: 3*- 5* hotel s polopenzí
Kapacita: až 40 lidí

Program: Kombinace vzdělávacího programu s programem volným a relaxačním (golf, jachting, potápění, rybaření, jet – ski, surfing, vyhlídkové lety a jízdy motorovými čluny na ostrovy Praslin a La Digue, atd.)

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

I.Řízení lidských zdrojů
Vzdělávací kurz je určen zejména personalistům a manažerům, do jejichž kompetencí spadá řízení lidí. Cílem programu je rozvoj kompetencí potřebných pro kvalifikovaný výkon profese personalisty. Především se zaměřuje na strategické řízení lidských zdrojů, na personální funkce a na ty disciplíny, které spoluvytvářejí odborný profil personalisty na různých úrovních řízení.
Odborná témata vzdělávacího kurzu:
Lidé, Podpora personální práce, Řízení vztahů s pracovníky, Volba a prosazení účinné strategie, Nábor, uvolňování zaměstnanců a Assessment Centrum

II.Obchodní závazkové vztahy
Pro vrcholový management podniků a firem nabízíme, vzdělávací kurz v oblasti obchodních závazkových vztahů, týkajících se především problematiky vztahů, tj. vztahů mezi podnikateli souvisejících s jejich činností a vztahů mezi podnikateli vůči spotřebiteli.
Odborná témata vzdělávacího kurzu:
Obchodní smlouvy, jejich vytváření, uzavírání, a řešení sporů při jejich neplnění a porušování, např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, licenční smlouvy, mandátní a komisionářské smlouvy, smlouvy o zprostředkování, úvěrové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o tichém společenství, nepojmenované smlouvy o spolupráci v různých oblastech aj.; Prodej a nájem podniku, vklad podniku do základního kapitálu obchodní společnosti – sepis smluv, poradenství v oblasti druhů dispozic s podnikem jako věcí hromadnou. Právní úprava zajišťovacích instrumentů v obchodním právu – poradenství a sepis smluv k zajištění závazků – otázky ručení, zástavního práva, smluvních pokut apod. Vymáhání pohledávek včetně exekučních řízení, sepisování splátkových kalendářů a uznání závazků, spolupráce s notáři při sepisování notářských zápisů o uznání závazků se svolením k přímé vykonatelnosti dluhu (kdy odpadá nutnost proběhnutí soudního řízení v případě nesplnění závazku).

III.Managering – Commodity trading
Tento vzdělávací program se zaměřením na elektrickou energii, plyn, akcie, ropa, uhlí, finance, Forex je vhodný, pro individuální obchodníky, investory, finanční manažery firem nebo institucí a podnikatele, kteří chtějí obchodovat, nebo již obchodují na finančních trzích. Tento seminář se specializuje, jak správně a efektivně obchodovat na akciových, komoditních a měnových trzích, na kterých se obchoduje pomocí finančních instrumentů, derivátů typu CFD, futures, opce apod.

IV. Optimalizace a finanční controlling
Tento program je určen pro manažery, majitele firem, controllery, odborníky ve sféře finanční a ekonomické, všechny, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti a svou profesní kariéru a své podnikání a naučit se jak efektivně nakládat s finančními prostředky.
Odborná témata vzdělávacího kurzu:
- Finanční controlling
- Optimalizace nákladů a výnosů
- Investice - kategorie projektů; průběh investičního procesu; formy financování
- Účetní informace - informační systémy; majetek, zdroje, zisk; ocenění investičního majetku
- Metody hodnocení návratnosti investic
- Příklady - plánování, kontrola a řízení investic a jejich rentability

 

JAZYKOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ
investujte do své budoucnosti

Využívejte svou služební cestu pro své vzdělání! Buďte aktivní a zdokonalte se v cizím jazyce, zlepšete svůj profesní růst, podpořte svou kariéru a poznejte zajímavé lidi z celého světa, poznejte kulturu navštívené země, naučte se rychlé reakce v cizím prostředí. Studium v zahraničí Vám rozšíří obzory. Poradíme Vám s výběrem kurzu, zajistíme Vám letenky, víza a kompletní servis.

Období: dle vlastního výběru
Délka kurzu: 2-8 týdnů
Ubytování: dle Vašeho výběru
Výuka: Standard (20 lekcí týdně obecné angličtiny), Intensive (30 lekcí týdně obecné Angličtiny) Business (20 lekcí obecné angličtiny a 10 lekcí obchodní angličtiny týdně)
Místo: Velká Británie, Malta, USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie, Jihoafrická republika, Seychelles, atd.